Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Sykepleie & motivasjon

Ønsker du privat hjemmesykepleie som omsorg og assistanse med medikamenter og hjelp med personlig hygiene? Privat hjemmehjelp utført av personer en er godt kjent med kan oppleves som tryggere for mange, noe de fleste av oss forstår godt.

Mange eldre har et udekket hjelpebehov, og vi vet at mange ønsker mer assistanse og omsorg enn hva de mottar i dag fra det offentlige. Uansett hvor man bor, kan dagene være lange, og behovet for individuelt tilpasset eldreomsorg kan være til stede. Derfor ønsker Kamfer å gi dagens eldre et privat alternativ til hjemmesykepleie (privat omsorg), for vi vet at morgendagens eldre i større grad vil kunne benytte seg av de ulike helse, og omsorgstilbudene som er tilgjengelige for dem. Av oss får man en omsorgstjeneste som en selv bestemmer over, og sammen med sine pårørende kan definere i detaljer hva slags eldreomsorg de ønsker.

Gjennom en profesjonell og tydelig dialog om hvordan vi går frem for å hjelpe, at vi kommer til avtalt tid og med faste personer skal du oppleve en forskjell. Hos oss vil du få hjemmesykepleie med høy grad av kontinuitet. Gjennom vår hjemmehjelp / hjemmesykepleie får du faste besøk til faste tider, utført av faste personer. Privat omsorg fra oss inkluderer:

 • Personlig hygiene; F.eks dusj, påkledning, toalettbesøk
 • Opptrening og rehabilitering
 • Ernæring; tilberede gode måltider for, eller sammen med kunde
 • Hjelp ved inkontinens
 • Sårbehandling
 • Assistanse med medisiner og medikamenthåndtering
 • Tilsyn; Se til at du er trygg og har det bra
 • Hel–døgnsomsorg
 • Råd & Veiledning
 • Enkel fotpleie
 • Frisør


Bedre tid og et kjent ansikt kan gjøre mye med både trygghetsfølelsen og humøret.