Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg

Det sosiale mennesket

Vår helse henger nøye sammen med trivsel. Graden av trivsel avhenger av vår tilværelse, som igjen henger sammen med omgivelsene våre. Våre grunnleggende sosiale behov er blant annet å føle tilhørighet, være en del av et fellesskap, annerkjennelse og respekt. Vi trenger også bekreftelser på oss selv, og vi har behov for gode boforhold.

Hver dag ser vi i Kamfer hvor viktig det er for mange eldre å kunne involvere seg i aktiviteter sammen med andre mennesker. Eller bare det å være sammen med et annet menneske. Sosial isolasjon er ikke uvanlig når en blir eldre. For noen er det bevisst, for andre er det ubevisst. For andre igjen er det rett og slett fordi de ikke kan involvere seg i aktiviteter eller sosiale sammenhenger av fysiske årsaker. Det være seg en biltur, en togtur, et teaterbesøk eller en tur på café med et annet menneske som en trives å være sammen med . Aktiviteter vi har tatt forgitt hele livet, kan gradvis bli en stor utfordring. Og ettersom det nettopp går gradvis er det vanskelig for mange å oppleve savnet, og erkjenne behovet for sosial stimuli i hverdagen.


Omsorg gjennom samvær