Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg

Det psysiske mennesket

Vårt sinn og vår mentale tilstand er svært viktig for opplevelsen av mening. Følelser og tanker er avgjørende for hvordan vi takler alderdom, skader og mentale utfordringer. Det handler om grunnleggende psykiske behov som det å kunne føle seg trygg, bli respektert, ha et positivt selvbilde, ha en tro på seg selv, og om det å kunne uttrykke følelser som glede, kjærlighet, sorg og sinne. Læring og utvikling er også viktig for at vår psykiske tilstand skal føles bra.

Noe av det som kan være vanskelig å oppleve når en blir eldre, er at mennesker som har stått en nær faller fra. Det kan værre gode venner, bekjente eller familie, viss bortgang er vanskelig i seg selv, men dette kan også kan skape utrygghet. Og ensomhet kan trigge negative tanker, og over tid bidra til et annerledes syn på livet enn tidligere. Om en ikke har familie i nærheten, eller om ektefellen har gått bort vil mangel på det å kunne uttrykke kjærlighet og medmenneskelighet også bidra til at et positivt selvbilde forstyrres. Over tid kan også ensomhet gå over til å bli en varig og ubevisst tilstand. En sannhet som gjør det vanskelig å kjenne på behovet for samvær med andre mennesker.

Omsorg gjennom Samvær