Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Priser

Oppdragets start: og beliggenhet:
Innenfor Oslos bygrense starter timen fra en av Kamfers medarbeidere ankommer kunde. Utenfor bygrensen fakturerer vi én time ekstra i tillegg til selve oppdraget, avhengig av lokasjon.


Momsfritak:

Kamfers helsetjenester er fritatt fra momslovgivningen. Før oppstart av nye oppdrag kartlegger vi kundes  funksjonsnivå. For tjenester – slik som ukentlig renhold ol – trenger kunde et vedtak fra sin kommune som beskriver at behovet for slike tjenester er tilstedet på grunn av nedsatt funksjonsnivå. Dersom dette legges frem, er det fritak på tilsvarende tjenester fra Kamfer.


Bilgodtgjørelse:
Ønsker kunde at bil skal benyttes under selve oppdraget fakturerer Kamfer kr.100 for dette pr. oppdrag. Ved lengre turer avtales kostnaden på forhånd sammen med kunde/ oppdragsbestiller.  

. 

Standardsats (07-17) kr 475/t
Dagsats ved kun 1 til 2 enkelttimer pr/uke Standardsats + kr 150/t
Kveld hverdag (e.17) Standardsats + kr 100/t
Helg Standardsats + kr 100/t
Helg kveld Standardsats + kr 150/t
Helligdag Standardsats + kr 220/t
Natt og hel- døgnsomsorg Spør om tilbud

- Krever oppdraget autorisert sykepleier er standardsats pr.time 600kr.
- For autorisert fysioterapeut og/ eller ergoterateut er standardsats pr.time 600kr. 


Det handler ikke om å kjøpe god samvittighet, men å tilføre faglig dyktighet, verdighet og gode opplevelser i hverdagen