Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Våre omsorgsmedarbeidere

For en optimal match mellom kunde og medarbeider, er vi i Kamfer spesielt nøye med å sikre komplementær kunnskap og ulike personligheter i staben. Dette står sentralt når vi rekrutterer nye mennesker.


Vår stab består i dag av:


Spesialsykepleiere
Sykepleiere
Helsefagarbeidere
Aktivitører
Studenter innen sykepleie, ergoterapi og medisin
Assistenter/ Andre (hvilket vil si uten helsefaglig bakgrunn), men med annen nyttig og ulik kompetanse.

Sammen tilfører de organisasjonen bredde, variasjon og balanse, noe som gjør at vi på en bedre måte kan tilpasse oss kundens ønsker og behov. Fellesnevneren er engasjement, og et ønske om å yte god omsorg.

Alder: Fra 20 til 60år


Vårt produkt er våre medarbeidere - Vår aller viktigste ressurs