Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg

Det kulturelle mennesket

Å finne meningen med livet, eller å oppleve mening med livet er en av våre mest essensielle behov. Kultur gir livet innhold, og det kan gjøre livet verdt å leve. Akkurat hva som gir livet mening er høyst individuelt. For noen er det sport og fritidsaktiviteter, for andre er det politisk arbeid. Livssyn, normer, verdier og holdninger er kulturelle trekk, men felles for det kulturelle mennesket er behovet for nestekjærlighet, mening med livet, aktiviteter, tro, livsfilosofi og livsvei.

For noen er det nok å ha en sterk tro knyttet til disse aspektene, for andre er det viktig med utøvelse. Nettopp for å finne mening i hverdagen. I Kamfer ser vi hvor viktig det er for mennesker å kunne utøve de aktivitetene en alltid har engasjert seg i. Vi er med mennesker på teater, sørger for at de fremdeles kan gå i møter i pensjonistforeningen, eller går en tur i skogen sammen. For mange er det å reise på ferie en helt essensiell del av det å føle mening med livet, og terskelen for å reise når kroppen eldes er for mange høye. Det trenger den ikke være.Gode opplevelser, godt å leve!