Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Konseptet

Bakgrunn:
Vårt utgangspunkt for å tilby private omsorgstjenester kan sies å ligge i dagens samfunnsmodell. Vi er en konsekvens av de forandringer, både strukturelle og mentale, som har gjort seg gjeldende de siste femten til tyve årene. I tillegg har vi fra statistiske modeller, lenge vært klar over den forventede veksten i antall eldre mennesker. Ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Det er gjort politiske valg på bakgrunn av dette. Valg som har gått i retning av at kommunale tilbud skaleres ned til å skulle hensyn ta borgernes mest basale behov. Først og fremst de fysiske, men også de psykiske behovene vi har i hverdagen. Menneskets sosiale og kulturelle behov er det mer eller mindre enighet om at det offentlige ikke skal ivareta. Dette blir blant annet regnet som familiens oppgave. Hva da med de som ikke lenger har en familie rundt seg. Hvem bidrar her? Og i hvilken grad blir hvert individs særegne behov hensyntatt?


Fra idé til virkelighet
1. oktober 2005 ble idéen om et privat omsorgsforetak til virkelighet, for gründer Kenneth Sørheim. Målet var – og fremdeles er – å tilby hjemmebaserte omsorgstjenester av høy kvalitet, der individuelle behov settes i sentrum. Første kunde kom sammen med oppstarten, nummer to og tre like etter. Kamfer har i dag over 240 unike kunder som besøkes i alt fra fire ganger pr dag, til fire ganger pr. måned. Totalt har vi 55 medarbeidere med ulik kompetanse som er ute og besøker Kamfers kunder hver eneste dag, og 7 engasjerte personer i ledelse og administrasjon.

Vårt alternativ
I Kamfer tror vi at et sosialt og kulturelt aktivt liv kan bidra til et bedre psykisk liv, og at det er en viktig bidragsyter til lettere å kunne håndtere fysiske utfordringer i hverdagen. Fra dag én har Kamfers utgangspunkt vært at vi skal gi et tilbud utover hva det offentlige kommunale helsevesenet kan gi, og/ eller tilby av tjenester. Et tilbud om helse, - og omsorgstjenester av høy kvalitet i ens eget hjem. Samtidig ønsker vi også å tilby våre tjenester til det kommunale. Da i konkurranse med kommunens utfører, og andre private leverandører. Simpelthen fordi vi tror at vi på denne måten kan bidra til økt fokus, økt kompetanse og bedre leveranser i hjemmetjenesten. Vårt viktigste mål er gi kundene våre gode opplevelser, verdighet og faglig dyktighet gjennom våre leveranser.

Mange eldre har et udekket hjelpebehov, og vi vet at mange ønsker mer assistanse enn hva de mottar i dag fra det offentlige. Uansett hvor man bor (i boligen, leiligheten, i omsorgsboligen eller på sykehjemmet) kan dagene være lange, og behovet for individuelt tilpassede omsorgstjenester kan være til stede. Derfor ønsker Kamfer å gi også dagens eldre et privat alternativ, for vi vet at morgendagens eldre i større grad vil kunne benytte seg av de ulike helse, og omsorgstilbudene som er tilgjengelige for dem. Av oss får man en tjeneste som en selv bestemmer over, og sammen med sine pårørende kan definere i detaljer. Både hva gjelder oppgaver som skal utføres, og tidsbruk? Spesielt ønsker vi å treffe mennesker som har lange dager alene, og som av helsemessige årsaker ikke mestrer det å aktivisere og sosialisere seg. Nå er det riktignok ikke alltid slik at man er ensom når man er alene, men de aller fleste mennesker har behov for sosial kontakt med andre mennesker i hverdagen. Vi ønsker også å bistå hod de som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og som trenger god og individuelt tilpasset pleie, og en verdig omosrg i sitt eget hjem. Vi har lang erfaring i å legge til rette for dette, også sammen med fastleger og bydelenes hjemmestjeneste.


Dette tror vi sterkt på i Kamfer:
- Viktigheten av å gi kunden gode opplevelser, verdighet og faglig dyktighet.
- Omsorg gjennom samvær, og en aktiv/ pro-aktiv tilnærming i alle våre tjenester.
- Hele mennesket. Det fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle mennesket.
- Egenomsorg som styrende for god opplevd helse.
- Kontinuitet og rett person på oppdraget fra første besøk. Faste personer, på faste dager til faste tider.
- Det er kundens behov, kundens tjeneste og kundens tid, derfor er det kunden som bestemmer.
- Pårørendes rolle.

Hvem er våre kunder:
Kamfers medarbeidere besøker og bistår mennesker i alle aldre. Først og fremst seniorer/ eldre, men også yngre som er blitt rammet av sykdom eller ulykke. Vi besøker også mennesker som av en eller annen årsak er inne i en vanskelig periode av livet, men også dem som ønsker variasjon og nye opplevelser i hverdagen. Det er som oftest pårørende som tar kontakt med oss.


Kenneth Sørheim
Grunder


 Gode opplevelser - verdighet - faglig dyktighet