Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 
Hjemmesykepleie Oslo
Fritt brukervalg i Oslo kommune

Kamfer er en del av fritt brukervalg i Oslos hjemmetjenestetilbud. Vi leverer tjenester innenfor både praktisk bistand og hjemmesykepleie på oppdrag for Oslo kommune, og utfører vedtak fattet av den enkelte bydel. Det vil si at når en person får et vedtak fra sin bydel, om at en er berettighet til å motta hjemmetjenester, så kan vedkommende fritt velge leverandør - av de med konsesjon - til å utføre disse tjenestene.


Kamfer kan velges som leverandør av hjemmesykepleie i følgende bydeler i Oslo kommune:

Frogner
Ullern
Vestre Aker
Nordre Aker
St. Hanshaugen
Sagene
Alna
Østensjø
Gamle Oslo
Nordstrand


Vedtak om hjemmesykepleie fattes av den enkelte bydels bestiller- eller søknadskontor. Utførerne, slik som Kamfer, kan ikke fatte slike vedtak. Når vedtaket er fattet og vi har begynt å utføre tjenesten vil vi være et viktig bindeledd, og en dialogpartner mellom kunde og bestillerkontoret. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hjemmesykepleie.


Velkommen til Kamfer - Vi skal jobbe hardt for å gjøre deg fornøyd!