Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg

Det fysiske mennesket

Vår fysiske kropp er avhengig av en rekke faktorer for å kunne fungere optimalt. Den er avhengig av oksygen, væske, næringsstoffer, eliminasjon, en konstant kroppstemperatur, balanse mellom aktivitet, søvn og hvile, og den er avhengig av å unngå smerte.

Aldringsprosessen skjer ulikt fra en person til en annen, i tillegg til at den også har mange fellesnevnere. Det psykiske, sosiale og det kulturelle menneske kan sies å være avhengig av det fysiske. Mister vi våre fysiske evner kan vi bli triste og isolerte. Likeledes kan vi miste litt motet dersom kroppen ikke klarer å utføre de nødvendige bevegelsene som kreves til f.eks det å kle på seg selv, stelle seg, stelle i huset, og holde det rent etc. Evner vi har hatt hele livet og som for noen er helt avgjørende for livsglede og opplevelse av en god helse.Gode opplevelser, godt å leve!