Helse - og omsorgstjenester der du bor

Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
Kamfer privat hjemmesykepleie, privat hjemmesykepleie oslo, Kamfer privat omsorg, omsorg, eldreomsorg, private omsorgstjenester, privat hjemmehjelp, privat eldreomsorg
 

Familie & pårørende

Som leverandør av omsorgstjenester i det private markedet siden 2005, har vi i Kamfer gjort oss noen erfaringer. Blant de viktigste er den, at det i nesten alle våre henvendelser står en pårørende bak. Det er dere som tar kontakt, for det er dere som føler hvor «hvor skoen trykker», og hvilke behov som melder seg.

Vi har erfaring med situasjoner der foreldre helst trenger, og pårørende helst ønsker, å tilbringe mer sosial tid sammen, men at denne tiden utelukkende må anvendes til praktiske gjøremål. De føler de ikke får tid til bare å være sammen med sine foreldre, og de kan oppleve dette som svært frustrerende.

For mange familier kan hjelp fra Kamfer være løsningen.

  • Pårørende er en svært verdifull ressurs for sine nærmeste.
  • Pårørende er engasjerte og aktive mennesker som ønsker det beste for sine nærmeste.
  • Pårørende er de som ofte får et stort ansvar når ens nærmeste blir syke eller avhengig av hjelp, og mange pårørende opplever denne situasjon som utfordrende og vanskelig.
  • Pårørende er ofte den viktigste samarbeidspartneren vår, fordi de kjenner kunden best og kan bidra til å gi oss et mer helhetlig bilde av situasjonen.
  • Det betyr for mange pårørende svært mye å få støtte og avlastning gjennom Kamfer. At noen ser og forstår deres situasjon.